top of page
  • Ảnh của tác giảAdmin

5 cách để tăng lượng người điền form contact của bạn

Bên cạnh số điện thoại, form contact cũng là một kênh để người dùng liên hệ với công ty, chủ website. Vậy làm sao để kích thích người dùng nhập form contact?

5 cách sau sẽ hướng dẫn bạn cách tối ưu form contact trên website.

1. Bố trí form contact

Hãy tạo điều kiện cho người dùng điền thông tin trên form một cách thuận tiện và nhanh chóng. Do đó hãy đặt tên ô ngay trên ô điền, thay vì để thông tin ngay trong ô.

Vì khi người dùng bấm vào và nhập thông tin thì tên ô bị mất đi. Nếu họ không tập trung thì sẽ quên mất ô đang điền yêu cầu thông tin gì.